zollinger ellisons syndrom

Bookmark and Share

Zollinger-Ellisons syndrom är en ovanlig sjukdom orsakad av en eller flera gastrinproducerande tumörer, vanligen belägna i bukspottkörteln och ibland även i duodenum. De höga nivåerna av hormonet gastrin leder till en överproduktion av saltsyra i magsäcken vilket orsakar återkommande magsår och kan även ge diarré. Behandlingen är kirurgisk borttagning av tumören alternativt medicinsk behandling med protonpumpshämmare som sänker saltsyraproduktionen. Tumören kan i vissa fall sprida sig till lever och närliggande lymfknutor.